Naš tim

Senior HR tim s višegodišnjim i internacionalnim radnim iskustvom u različitim kompanijama.

Naš tim saradnika fokusiran je na potrebe klijenata i pružanje jedinstvenih usluga iznad očekivanja.

Na raspolaganju smo da vas podržimo da postavite procese i izgradite osnažene i posvećene zaposlene kako biste realizovali svoju strategiju i postigli planirane rezultate.

Jelena Vuković

HR&OD Consultant

“Mnogo puta smo čuli i uverili se da su promene jedina konstanta. Ono što je relativno novo jeste da se promene sve brže i češće dešavaju. Tome svakako doprinosi digitalizacija. Što se tiče uloge HR-a u takvom okruženju, ona postaje sve značajnija. Osim što je HR vrlo često inicijator, istovremeno mora biti i katalizator u procesu digitalizacije i promena. HR strategija se, takođe, menja i sve više okreće podršci organizacijama da iskustvo zaposlenih i iskustvo klijenata povežu na pravi način. Takođe, HR strategija sve više se kreće u pravcu inovacija i analitike. Biće sve važnije da postojeće informacije i podatke iskoristi na pravi način i podrži organizacioni razvoj. Osim toga, HR strategija posebnu pažnju moraće da posveti: individualnom pristupu svakom zaposlenom, individualnoj motivaciji svakog zaposlenog, nepogrešivom izboru talenata, jer su oni ti koji razvijaju poslovanje.”

Jelena Čorak

People and Organization Development Consultant

“Današnje poslovanje pred HR profesionalce postavlja visoke zahteve. Tradicionalan pristup HR-a sve više zamenjuje savremeni model i sve veća zastupljenost uloge HR biznis partnera. Svojim ekspertskim iskustvom u oblasti HR-a, kao i dobrim poznavanjem i razumevanjem potreba biznisa, HR biznis partneri pružaju podršku menadžerima u optimalnom korišćenju ljudskih resursa i uspešnom vođenju biznisa. Savremene organizacije na HRBP gledaju kao na kontakt tačku za sva HR pitanja. Time HRBP postaje ključna podrška u poslovanju i ostvarivanju strateških ciljeva. Na tom putu, značajnu pomoć pružaju i digitalni alati, koji nesumnjivo doprinose jačanju uloge HRBP u postizanju visokih poslovnih rezultata.”

Slađana Imamović

Organizational Culture and Communication Consultant

“Korporativna kultura je osnovni pokretač digitalne transformacije i primene digitalnih alata u savremenom poslovanju. Danas se vrednost organizacije meri time koliko je ona spremna za promene. Bez ljudi i njihove aktivne uloge u tome, digitalni alati ne prave veliku razliku, promena kulture zahteva planiranje, vreme, posvećenost, angažovanje zaposlenih, klijenata, stejkholdera. Dostupnost alata za pružanje povratne informacije, proširivanje iskustava i međusobno deljenje emocije jesu ono što nas povezuje i osnažuje da budemo aktivni učesnici na putu građenja agilne organizacije.”