EVP

Po kojim karakteristikama ste kao poslodavac prepoznatlljivi na tržištu? Kako ćete privući i zadržati talente i potencijale za danas i za sutra? 

Employee Value Proposition (EVP) čini set atributa koje tržište radne snage i zaposleni percipiraju kao vrednost koju dobijaju zapošljavanjem u nekoj organizaciji, a to su:

Organizacija, Kultura, Ljudi, Nagrade, Mogućnosti, Posao

Ključne benefite efikasnog i efektivnog EVP modela čine:

  • Visoka posvećenosti zaposlenih
  • Veća produktivnost i veći profit kompanije
  • Lakše privlačenje i zadržavanje talenata
  • Smanjenje investicija u nova zapošljavanja

Employment Brand (EB) predstavlja percepciju koju tržište rada ima o organizaciji kao poslodavcu.

Bićemo vaš partner i ponuditi rešenja koja će vam omogućiti da izgradite organizaciju u kojoj ljudi razumeju i prihvataju promene, pružaju svoj maksimum i motivisani su da stvaraju dodatnu vrednost.

Budite organizacija u kojoj su zaposleni vaši najbolji ambasadori, koji grade najbolju reputaciju organizacije na tržištu!