DIGITALNI ALATI 

Da li vaši zaposleni daju svoj maksimum na radnom mestu? Da li imate rešenja i alate koji će pomoći da to postignete?

HR Xcel u saradnji sa strateškim partnerom, holandskom kompanijom Moovs, implementira inovativna rešenja u savremeno poslovanje.

Digitalne aplikacije na interaktivan, motivišući i inspirativan način predstavljaju alate podrške zaposlenima kako bi ostvarili svoj pun radni potencijal, dok u isto vreme uče i zabavljaju se.

Ako ste inicijator pozitivnih promena, budite inovator u poslovanju i pristupite učenju kroz:

  • nove digitalne mogućnosti na polju razvoja zaposlenih, povećanja radnog učinka i unapređenju komunikacije
  • onlajn upitnike koji daju detaljnu sliku o posvećenosti i zadovoljstvu vaših zaposlenih, njihovom razumevanju kulture i strategije kompanije
  • onlajn upitnike koji daju odgovore o zadovoljstvu vaših klijenata i na osnovu kojih možete direktno uticati na njih
  • onlajn igrice koje na zabavan način podstiču učenje i sticanje veština
  • mogućnosti organizovanja virtuelnih korporativnih događaja u realnom vremenu, koji štede i vreme i novac
  • vizuelni merchandising koji u realnom vremenu daje trgovcima povratnu informaciju o stanju i atmosferi u prodavnici

Više o programima i digitalnim aplikacijama kompanije Moovs možete saznati na moovs.nl